MathML inside!

Български превод на "Putting mathematics on the Web with MathML"

Настоящият документ е превод на статията "Putting mathematics on the Web with MathML".

Оригиналната версия на документа се намира само на уебсайта на W3C http://www.w3.org/Math/XSL/.
Това НЕ е официален документ на W3C. Всички авторски права принадлежат на W3C.

Автор: Александър Дичев (всички преводи на автора). Новини в блога.
Преводът е направен на 10.11.2008. Последна актуализация на 17.12.2008.

Настоящият документ може да съдържа грешки или неточности в превода.
Ако желаете да предложите корекция или да сигнализирате за грешка, свържете се с автора.

Документът е преведен със съдействието на Current Moon phase и Лунен календар.

Публикуване на математика в мрежата с MathML

Този документ описва, как MathML може да бъде добавен в уеб страници, така че да е възможно преглеждането му в повече различни браузъри. Той показва и как да се конфигурират браузърите за да изобразяват MathML. В момента браузърите, които биха могли да рендират страници, използващи конвенциите по-долу са (знакът '+' индикира, че и следващите версии също работят):

Можете да изпробвате бразуъра си като посетите тази страница прост Presentation MathML пример или тази по-сложна Content MathML страница (вероятно ще отнеме известно време при рендирането и).

Това е предназначено за автори уеб съдържание, които желаят да се включат математически формули в уеб страниците, както и за хора, които да четат това съдържание.

Още технически детайли, защо и как са достапни на XSLT stylesheets за MathML. Вижте също слайдовете от беседата на David Carlisle на MathML конференцията.

Включване на MathML в уеб страници

За да се максимизира броя на платформите, на които ще бъде достъпен за преглед, документът трябва да е оформен и написан според правилата по-долу. Забележете, че ако използвате редактор, съвместим със стандартите на W3C, като amaya, всичко това става автоматично.

1. Създайте страница използвайки XHTML с вписан MathML

Страницата трябва да е написана на XHTML с MathML кода markup вписан в нея, както в следния пример:

<?xml version="1.0"?>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
 <head>...</head>
 <body>
  <h1>Пример</h1>
  ....
  <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">
   <mi>x</mi><mo>+</mo><mn>3</mn>
  </math>
 </body>
</html>

MathML кодът не трябва да е в <object> таг или в отделен файл прикачен с <embed> таг.

2. Добавете инструкция за обработване на stylesheet

Следният ред (с дебели букви) трябва да се включи в началото на XHTML страницата, преди отварянето на <html> тага, но след XML декларацията <?xml...?>, ако има такава:

<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://www.w3.org/Math/XSL/mathml.xsl"?>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
...

Това ще функционира в повечето случаи (но не и при Internet Explorer: от съображения за сигурност IE няма да обработи XSLT stylesheet, която не се намира на същя сървър, където е XHTML+MathML документът. За тази цел следвайте 'off-line' инструкциите по-долу. За още информация относно сигурността на IE вижте в края на този документ). Както винаги, има и алтернативи:

И това е. За повече информация прочетете останалата част от долкумента

Определяне на предпочитанията

Тъй като е възможно един браузър да разполага с повече от един метод за рендиране на MathML код (например, IE с techexplorer плъг-ин може да рендира уравнения използвайки съшо и CSS рендиране), има начин да се определи предпочитания метод. Това се постига чрез използването на атрибут наречан renderer принадлежащ към специален namespace. Например:

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="pmathml.xsl"?>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
   xmlns:pref="http://www.w3.org/2002/Math/preference"
   pref:renderer="css">
<head>...</head>
<body>...</body>
</html>

задава, че използването на метода на CSS рендиране е предпочитано за рендиране на страницата. Стойностите на атрибута renderer са:

Microsoft Internet Explorer Сигурност

По подразбиране Internet Explorer не позволява XSLT stylesheet да бъде прилаган към документ ако не се намира на един и същ сървър с документа. Затова използването на

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://www.w3.org/Math/XSL/mathml.xsl"?>

няма да функционира. Вместо това е необходимо копирането на всички stylesheet-и на същия сървър, на който се намира и документа (както е описано по-горе). Като алтернатива е възможна промяна на опциите за сигурност в Internet Explorer, но ние не препоръчваме това, защото ще рефлектира върху браузването като цяло, а не само върху използването на тази stylesheet.

Презентация на MathML Конференцията

Тази stylesheet бе презентирана на 2-та Интернационална MathML Конференция. Беседата бе серия от примери на stylesheet, създадена за преглед в браузър при "full screen" режим. По време на презентацията браузърите IE6, Mozilla 1.0, Amaya 6.1, и Netscape 7.0PR1 бяха използвани за демонстрация на примерите.

В допълнение към MathML бе също демонстриран и малък пример, допълващ тази stylesheet до SVG.


The W3C Math Working Group. Изпращайте коментари, въпроси и корекции на www-math@w3.org

$Id: Overview.html,v 1.21 2003/11/26 00:43:24 mf Exp $