CSS Бутони

Можете да добавите бутоните за CSS по-долу към страници, които използват style sheets при условие, че са спазени следните изисквания:

  1. Можете да използвате този бутон само когато, достигнат чрез URL-ите публикувани по-долу.
  2. Бутоните не трябва да бъдат използвани по никакъв начин, който предполага W3C спонсорство или препоръка на Ваш продукт, услуга или интернет сайт.
  3. Бутоните не могат да бъдат използвани за да дискредитират W3C, организациите нейни членове, услуги или продукти.
  4. Логото трябва да е активна връзка към http://www.w3.org/Style/CSS/Buttons
CSS http://www.w3.org/Style/CSS/Buttons/cssos
Made with CSS http://www.w3.org/Style/CSS/Buttons/mwcos
CSS http://www.w3.org/Style/CSS/Buttons/cssom
Бутоните от следващата група, по-долу, са частично прозрачни, така те могат да се "адаптират" към обкръжението си. Разбрахте ли? Трите бутона са рендирани на различен цвят на фона (временно чрез използването на атрибута BGCOLOR) по-долу:
CSS Made with CSS CSS
CSS Made with CSS CSS
CSS Made with CSS CSS
CSS Made with CSS CSS
URL-ите за бутоните по-горе са (от ляво на дясно) http://www.w3.org/Style/CSS/Buttons/cssts, http://www.w3.org/Style/CSS/Buttons/mwcts и http://www.w3.org/Style/CSS/Buttons/csstm.
Валиден CSS! С използването на този бутон, Вие твърдите, че CSS style sheets на страницата Ви са проверени за правилност. Посете CSS валидатора и проверете страницата си: той ще Ви информира дали можете да използвате това лого и ако да, как.

Дизайн на лого от Verso [назад към 1997] с екипа на W3C.

Håkon Lie

Преводът на оригиналния документ на български език е направен от Александър Дичев на 14.12.2008 и последно актуализиран на 13.09.2010. Вижте всички преводи на W3C документи на български език.