Това е пример на style sheet за създаване "сянка на обект". Style sheet е включен в кода. Обяснението се намира на отделна страница.