Български превод на "CSS & XSL"

Настоящият документ е неофициален превод на статията "CSS & XSL".

Оригиналната версия на документа се намира само на уебсайта на W3C http://www.w3.org/Style/CSS-vs-XSL.
Това НЕ е официален документ на W3C. Всички авторски права принадлежат на W3C.

Превод: Александър Дичев (към всички преводи).
Преводът е направен на 25.06.2008 и е обновен последно на 13.19.2010.

С подкрепата на Today's Moon и Balkans.

CSS & XSL

(Тази страница използва CSS style sheets)

W3C Стил

Кой да използвам?

 

CSS

 

XSL

Защо W3C препоръчва два различни езика за стил? Кой от тях трябва да използвам аз? Простичко, правилото може да бъде обобщено кратко:

Използвайте CSS, когато можете, използвайте XSL, когато Ви се налага.

Причината е в това, че CSS са доста по-лесни за използване и учене, както и по-лесни и евтини за поддръжка. Съществуват WYSIWYG редактори за CSS и като цяло има повече инструменти за CSS, от колкото за XSL. Простотата на CSS, обаче, води до някои ограничения. Някои неща не могат да се постигнат с CSS, или само с CSS. Тогава е необходим XSL или най-малко трансформиращата част на XSL.

И така, за какви неща се използва XSL? Основно за всичко, което се нуждае от трансформации. Например, ако имате списък и желаете да бъде показан в лексикографичен ред, или ако думи трябва да бъдат заменени от други думи, или ако празни елементи трябва да бъдат заменени с текст. CSS може да прилага някои трансформации върху текст, но само за генериране на малки неща, като номера на заглавия на секции.

Диаграма на ролята на XSL и CSS в рендирането на HTML и
	XML документи Тази диаграма показва ролята на XSL и CSS. XML документи могат да бъдат рендирани по три различни начина: (1) ако документът не трябва да бъде трансформиран се използва CSS. Иначе използваме XSL-T, трансформиращия език на XSL, по някой от двата начина: или (2) чрез генериране на своиства на стила заедно с преподредения текст, използвайки дъщерния на XSL език, наречен XSL-FO (XSL Formatting Objects); или (3) чрез генериране на нов XML или HTML документ и прилагане на CSS style sheet към новия документ.

Още информация:

Bert Bos, W3C Style Activity Lead
Уебмастър
Създадена на 22 July 1999.
Последно обновяване: $Date: 2010/07/16 12:41:19 $ GMT