Български превод на "Web Style Sheets home page"

Настоящият документ е неофициален превод на статията "Web Style Sheets home page".

Оригиналната версия на документа се намира само на уебсайта на W3C http://www.w3.org/Style/.
Това НЕ е официален документ на W3C. Всички авторски права принадлежат на W3C.

Превод: Александър Дичев (към всички преводи).
Преводът е направен на 20.04.2008 и е обновен последно на 13.09.2010.

С подкрепата на Today's moon и Balkans.

Web Style Sheets
главна страница

(Тази страница използва CSS стилове)

Какво ново?

Какво са style sheets?

Извадки от пресата

Конференции

CSS

XSL

DSSSL

CSS-DOM & SAC

“Надяваме се, че всички бъдещи уеб иновации ще следват примера поставен от Уеб Консорциума в работата му по CSS”

— Якоб Нийлсен

Какво ново?

Прочете “Какво ново?” секцията на CSS и XSL.

Какво са style sheets?

Style sheets описват, как документите се изобразяват на екрани, при печат или как може би се произнасят (изговарят). W3C активно промотира използването на style sheets в мрежата от основаването на Консорциума през 1994. Style Activity е създала W3C Препоръки (CSS1, CSS2, XPath, XSLT). Особено поддръжката на CSS е широко разпространена сред браузърите.

Прикачвайки style sheets към структуриран документ в Уеб (напр. HTML), авторите и читателите могат да въздействат на изобразяването на документите без да жертват независимостта от устройството за показване или да добавят нови HTML тагове.

Най-лесният начин да започнете експерименти със style sheets е да намерите браузър, поддържащ CSS. Дискусии относно style sheets се водят в www-style@w3.org мейлинг листа и на comp.­infosystems.­www.­authoring.­stylesheets.

Дейността по Стиловете на W3C разработва също XSL, който се състои от комбинацията на XSLT и “Форматиращи Обекти” (XSL-FO).

Защо два Style Sheet езика?

Чудите се кой от тях да изберете? Прочетете "CSS & XSL"

Фактът, че W3C е разработил XSL в допълнение към CSS предизвиква известни обърквания. Защо да се създава втори style sheet език, когато имплементаторите дори не са завършили първия? Отговорът може да бъде намерен в тази таблица:

CSS XSL
Може ли да се изплозва HTML? да не
Може ли да се изплозва XML? да да
Език за преобразуване? не да
Синтаксис CSS XML

Уникалността в свойствата е това, че CSS може да бъде използван за стил на HTML и XML документи. Чрез XSL, от друга страна, има възможност да се трансформират XML данни в HTML/CSS документи на уеб-сървъра. По този начин двата езика се допълват взаимно и могат да бъдат използвани заедно.

И двата езика могат да бъдат прилагани за стил на XML документи.

CSS и XSL използват един и същ основен форматиращ модел и затова дизайнерите имат достъп до еднакви форматиращи свойства и в двата езика. W3C ще работи усърдно за осигуряване на възможностите за ползване на форматиращите модели.

Достъпна е Бележка на W3C за "Използване на XSL и CSS заедно".

Извадки от пресата

Ако сте нови в тази материя, може би ще желаете да започнете с прочитането на някои извадки от пресата относно style sheets:

Вижте CSS и XSL страниците за още (и по-нови) статии.

CSS

Информация за бутоните в края на тази страница може да се открие на страницата на бутоните и на страницата на CSS валидатора.

Cascading Style Sheets (CSS) са механизъм за таблици със стилове, специално създаден за да посрещне изискванията на уеб дизайнери и потребители.

XSL

W3C има Работна Група за разработване на eXtensible Style Language (XSL). XSL е създаден върху DSSSL и CSS и е насочен основно към строго структурирани XML данни, които напр. изискват пренареждане на елементите преди представянето им. За повече информация относно XSL вижте W3C XSL страницата с ресурси.

DSSSL

DSSSL e език за трансформиране и стил на дървото на документа с много последователи сред SGML общността. DSSSL ресурси в мрежата:

CSS-DOM & SAC

CSS може да бъде създаден и редактиран “на ръка”, напр. с текстов редактор, но е възможно също да се напише програма на ECMAscript, Java или някой друг език, която манипулира style sheet файла. Това е доста разпространено и има различни софтуерни библиотеки с полезни функции. За да подпомогне съвместимостта на подобен софтуер и библиотеки между различните компютърни платформи, W3C е разработил спецификации, наречени CSS-DOM, дефиниращи задължителни функции, които тези библиотеки трябва да предоставят.

CSS Document Object Model е API (Abstract Programming Interface) за манипулиране на CSS (и несъмнено също да разшири други стилови езици) през програми. API е спецификация на софтуерна библиотека. На нея може да се гледа като на упътване: описва функциите и техните параметри, но не съдържа реалния код.

Достъпни са някои CSS-DOM библиотеки за различни платформи. Много от тях са безплатни. Много браузъри имат встроени CSS-DOM библиотеки за използване от ECMAScript програми.

SAC (Simple API for CSS) е допълнение към CSS-DOM. CSS-DOM съдържа функции за манипулиране на style sheet след като вече е бил зареден в паметта; функциите дефинирани от SAC помагат за парсването на style sheet, напр. при трансфер на style sheet от файл в паметта.

CSS-DOM е W3C Препоръка. SAC е проект в разработка. Софтуер (различен от браузъри) е изброен на страницта за CSS.

Конференции, семинари, проучвания

Екипът на W3C и представители на членовете на W3C често организират презентации.

Dynamic HTML

Dynamic HTML е термин, използван за да се опишат HTML страници с динамично съдържание. CSS е единия от трите компонента на динамичния HTML; другите два са самия HTML и JavaScript (които е стандартизиран под името EcmaScript). Трите компонента са свързани заедно чрез DOM, Документ Обект Модела.

Подобни ресурси

CSS Валиден
CSS!

Bert Bos, W3C Style Activity Lead
Уебмастър
Последно обновяване: $Date: 2010/07/15 15:35:29 $ GMT

Copyright  © 1997-2005 W3C (MIT, ERCIM, Keio)