Български превод на "Cascading Style Sheets home page"

Настоящият документ е неофициален превод на статията "Cascading Style Sheets home page".

Оригиналната версия на документа се намира само на уебсайта на W3C http://www.w3.org/Style/CSS/.
Това НЕ е официален документ на W3C. Всички авторски права принадлежат на W3C.

Превод: Александър Дичев (към всички преводи).
Преводът е направен на 21.04.2008 и е обновен последно на 13.09.2010.

С подкрепата на Moon today и Balkans.

Cascading Style Sheets
главна страница

(Тази страница използва CSS стилове)

Какво ново?

Обучение по CSS

CSS Браузъри

Инструменти за разработка

Спецификации,
1, 21, 3

CSS Тестови Издания

W3C Основни Стилове

Също: информация за разработчици, SAC, преводи, работна група

(към следващата секция)

Cascading Style Sheets (CSS) са прост механизъм за добавяне на стил (напр. шрифтове, цветове, интервали) към Уеб документи. Ръководства, книги, мейлинг листи за потребители и т.н. могат да бъдат намерени на страницата “Обучение по CSS”. Основна информация за style sheets, прочетете на страницата за Web style sheets. Дискусии относно CSS се водят в мейлинг листа (архив) www-style@w3.org (и понякога в CSS блога) и на comp.infosystems.www.authoring.stylesheets.

Какво ново?

(към следващата секция)

(За последните анонси по спецификациите на CSS (проекта), вижте “CSS настояща работа”.)

Нещо за добавяне? Уведомете автора.

CSS Браузъри

(към следващата секция)

Най-лесният начин да започнете да експериментирате със style sheets е да изтеглите един от браузърите, които поддържат CSS. Не всички от браузърите по-долу прилагат всички спецификации, но новите издания биват пускани бързо, така че това скоро ще се промени. Различни сайтове описват редица бъгове и техните решения.

Тези източничи документират поддържаното ниво от много браузъри:

Инструменти за създаване на CSS

(към следващата секция)

В момента, повечето инструменти за създаване и редакция на уеб документи предлагат някакаква поддръжка на CSS style sheets. Списъкът по-долу не пълен, но съдържа (в хронологична последователност) всички инструменти, за които е съобщено на W3C.

Друг софтуер

(към следващата секция)

CSS Спецификации

CSS има различни нива и профили. Грубо казано, десктоп браузърите работещи с ниво 1, 2 или 3, други програми работещи със съответния профил за тяхната платформа: клетъчен телефон, PDA, телевизия, принтер, синтезатор на реч и др.

Други спецификации, занимаващи се с CSS:

Книга: “Cascading Style Sheets” (3-то изд.) – errata

Историята на CSS е описана в глава 20 на книгата Cascading Style Sheets, designing for the Web, от Håkon Wium Lie и Bert Bos (3-то издание., 2005, Addison Wesley, ISBN 0-321-19312-1)

CSS Валиден
CSS!Валиден HTML 4.0! RSS feed Atom feed

Bert Bos, CSS контакт
Последно обновяване $Date: 2010/07/15 13:53:05 $ GMT