Български превод на "CSS working group"

Настоящият документ е неофициален превод на статията "CSS working group".

Оригиналната версия на документа се намира само на уебсайта на W3C http://www.w3.org/Style/CSS/members.
Това НЕ е официален документ на W3C. Всички авторски права принадлежат на W3C.

Превод: Александър Дичев (към всички преводи).
Преводът е направен на 09.01.2009 и е обновен последно на 13.09.2010.

С подкрепата на Balkans и Lunar calendar.

Cascading Style Sheets
CSS работна група

(Тази страница използва CSS style sheets)

CSS работната група [връзка само за членове] отговаря за поддръжката на CSS.

Архивираният мейлинг лист www-style@w3.org е отворен за всички. Можете да се абонирате (вижте повече информация). Това е предпочитаното място за дискусии, защото членовете на работната група ще ги прегледат. Моля, не използвайте списъка за въпроси от типа на “Как мога да...”, а използвайте comp­.infosystems­.www­.authoring­.stylesheets (“ciwas”) или вижте “Обучение по CSS.”

Настоящата чернова с CSS спецификации е публикувана и обяснена на страницата “настояща работа”. През март 2008, групата започна използването на Tracker за да следи списъци със спорни въпроси, действия и членове на групата. Вижте също харта на работната група (версия 2008-2010).

Членове

Следва пълният списък на организациите членове на W3C, които участват в CSS работната група с един или повече души. (Виж “Как да станем W3C член” за информация относно присъединяване към W3C като член.)

CSS Валиден
CSS!Валиден HTML 4.0!

Bert Bos, CSS контакт
Създадена на 22 Яну 2004. Последна промяна $Date: 2008/12/03 22:37:17 $ GMT