Български превод на "Alternative style sheets"

Настоящият документ е превод на статията "Alternative style sheets".

Оригиналната версия на документа се намира само на уебсайта на W3C http://www.w3.org/Style/Examples/007/alternatives.
Това НЕ е официален документ на W3C. Всички авторски права принадлежат на W3C.

Автор: Александър Дичев (всички преводи на автора). Новини в блога.
Преводът е направен на 25.08.2008. Последна актуализация на 17.12.2008.

Настоящият документ може да съдържа грешки или неточности в превода.
Ако желаете да предложите корекция или да сигнализирате за грешка, свържете се с автора.

Документът е преведен със съдействието на Moon calendar, Фази на луната и Balkans.

Web Style Sheets
CSS съвети и трикове

(Тази страница използва CSS style sheets)

Алтернативни style sheets

Не е задължително един документ да има само една style sheet. Може да се зададе стил по подразбиране и произволен брой алтернативи за избор от читателя. Тази страница, например, има за алтернативи всички W3C Основни Стилове, плюс още две style sheets намерени някаде из Мрежата (автор: David Baron).

Как читателят може да избере алтернативите, зависи от браузъра. Все още не всички браузъри предлагат меню за това, но в Netscape 6, например, могат да се намерят всички styles в меню "View" -> "Use Stylesheet".

За да се индикира допълнителни style sheets, е достатъчно добавянето на още <LINK> елементи в хедъра, с правилните REL и TITLE атрибути, както следва. (Някои от стиловете са пропуснати; вижте кода на този документ за още връзки.)

 <link rel="stylesheet"
  title="Gold (right, fixed) + navbar"
  href="http://www.w3.org/Style/threepart-f.css">

 <link rel="alternate stylesheet"
  title="Oldstyle"
  href="http://www.w3.org/StyleSheets/Core/Oldstyle">

 <link rel="alternate stylesheet"
  title="Modernist"
  href="http://www.w3.org/StyleSheets/Core/Modernist">
 ...
 <link rel="alternate stylesheet"
  title="Steely"
  href="http://www.w3.org/StyleSheets/Core/Steely">

 <link rel="alternate stylesheet"
  title="Forest (by David Baron)"
  href="http://dbaron.org/style/forest">

 <link rel="alternate stylesheet"
  title="Plain (by David Baron)"
  href="http://dbaron.org/style/plain">

Група от връзки с един и същ TITLE се комбинират автоматично в една style sheet.

CSS Валиден CSS!Валиден HTML 4.0!

Bert Bos
създадено на 17 Jan 2001;
последна промяна $Date: 2008/07/07 15:03:47 $ GMT