Български превод на "Fonts"

Настоящият документ е превод на статията "Fonts".

Оригиналната версия на документа се намира само на уебсайта на W3C http://www.w3.org/Style/Examples/007/fonts.
Това НЕ е официален документ на W3C. Всички авторски права принадлежат на W3C.

Автор: Александър Дичев (всички преводи на автора). Новини в блога.
Преводът е направен на 25.08.2008. Последна актуализация на 17.12.2008.

Настоящият документ може да съдържа грешки или неточности в превода.
Ако желаете да предложите корекция или да сигнализирате за грешка, свържете се с автора.

Документът е преведен със съдействието на Lunar calendar и Фази на луната.

Web Style Sheets
CSS съвети и трикове

(Тази страница използва CSS style sheets)

Семейства шрифтове

Шрифтови стилове

Семейства шрифтове

След цвета, може би, шрифта е най-основното свойство в една страница. Тази страница показва "трикове", но тук ще Ви покажем редица разновидности от шрифтове, които CSS предоставя.

Тъй като не всички шрифтове са достъпни на всеки компютър (има хиляди шрифтове и повечето не са безплатни), CSS предлага система от заместители. Описват се шрифтовете, които да се използват първо, след това други шрифтове, които да заместят първите ако не са налични и списъкът завършват с род шрифтове (generic font), които са пет: serif, sans-serif, monospace, cursive и fantasy.

Таблицата показва примери за различни шрифтове (браузърът Ви може и да не познава всички от тях) и може да видите, какво предприема браузърът Ви с петте рода шрифтове:

'sans-serif': нормални шрифтове без серифи
Arial, sans-serif The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
Helvetica, sans-serif The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
Gill Sans, sans-serif The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
Lucida, sans-serif The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
Helvetica Narrow, sans-serif The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
sans-serif The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
'serif': нормални шрифтове със серифи
Times, serif The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
Times New Roman, serif The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
Palatino, serif The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
Bookman, serif The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
New Century Schoolbook, serif The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
serif The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
'monospace': шрифтове с фиксирана ширина
Andale Mono, monospace The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
Courier New, monospace The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
Courier, monospace The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
Lucidatypewriter, monospace The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
Fixed, monospace The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
monospace The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
'cursive': шрифтове, имитиращи ръкопис
Comic Sans, Comic Sans MS, cursive The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
Zapf Chancery, cursive The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
Coronetscript, cursive The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
Florence, cursive The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
Parkavenue, cursive The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
cursive The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
'fantasy': декоративни шрифтове за заглавия и т.н.
Impact, fantasy The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
Arnoldboecklin, fantasy The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
Oldtown, fantasy The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
Blippo, fantasy The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
Brushstroke, fantasy The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
fantasy The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog

Шрифтови стилове

Повечето шрифтове имат различни стилове в самото семейство, обикновено bold (удебелен) и italic (наклонен), често и bold italic стил, по-рядко имат small-caps (малки букви) и в някои случаи extra-light/extra-bold или stretched/condensed версии.

Таблицата по-долу показва редица различни стилове. Ако нямате богата колекция от шрифтове е възможно много от редовете да изглеждат еднакви.

правило serif sans-serif
Стилове
font-style: normal The Quick… The Quick…
font-style: italic The Quick… The Quick…
font-style: oblique The Quick… The Quick…
Дебелини
font-weight: 100 The Quick… The Quick…
font-weight: 200 The Quick… The Quick…
font-weight: 300 The Quick… The Quick…
font-weight: normal The Quick… The Quick…
font-weight: 500 The Quick… The Quick…
font-weight: 600 The Quick… The Quick…
font-weight: bold The Quick… The Quick…
font-weight: 800 The Quick… The Quick…
font-weight: 900 The Quick… The Quick…
Варианти
font-variant: normal The Quick… The Quick…
font-variant: small-caps The Quick… The Quick…
Разтегляне
font-stretch: ultra-condensed The Quick… The Quick…
font-stretch: extra-condensed The Quick… The Quick…
font-stretch: condensed The Quick… The Quick…
font-stretch: semi-condensed The Quick… The Quick…
font-stretch: normal The Quick… The Quick…
font-stretch: semi-expanded The Quick… The Quick…
font-stretch: expanded The Quick… The Quick…
font-stretch: extra-expanded The Quick… The Quick…
font-stretch: ultra-expanded The Quick… The Quick…

В CSS3 е включен още един стил: 'font-effect' прави буквите да изглеждат като гравирани или релефни.

CSS Валиден CSS!Валиден HTML 4.0!

Bert Bos
създадено на 17 Jan 2001;
последна промяна $Date: 2008/07/07 15:03:47 $ GMT