Български превод на "Un-colored scrollbars"

Настоящият документ е превод на статията "Un-colored scrollbars".

Оригиналната версия на документа се намира само на уебсайта на W3C http://www.w3.org/Style/Examples/007/scrollbars.
Това НЕ е официален документ на W3C. Всички авторски права принадлежат на W3C.

Автор: Александър Дичев (всички преводи на автора). Новини в блога.
Преводът е направен на 25.08.2008. Последна актуализация на 17.12.2008.

Настоящият документ може да съдържа грешки или неточности в превода.
Ако желаете да предложите корекция или да сигнализирате за грешка, свържете се с автора.

Документът е преведен със съдействието на Today's Moon и Фази на луната.

Web Style Sheets
CSS съвети и трикове

(Тази страница използва CSS style sheets)

Не-оцветени скролбарове

Някои браузъри (IE, Konqueror) от скоро поддържат нестандартни свойства 'scrollbar-shadow-color', 'scrollbar-track-color' и други. Тези свойства са нелегални: те нито са дефинирани в някоя CSS спецификация, нито са отбелязани като частни (с префикс "-vendor-"). За щастие може лесно да се изключат.

За да сте сигурни, че скролбаровете на браузъра Ви ще бъдат в нормалните си цветове, използвате потребителска style sheet и декларацията '!important'. Потребителската style sheet обикновено може да се конфигурира през менюто options/settings на браузъра. В IE може да се открие под таба "Accessibility", а в Konqueror под таба "Stylesheets".

 1. Ако все още нямате потребителска style sheet, започнете със създаване на нов CSS файл. Можете да го съхраните навсякъде.
 2. Добавете следните редове в style sheet файла:
  body, html {
   scrollbar-face-color: ThreeDFace !important;
   scrollbar-shadow-color: ThreeDDarkShadow !important;
   scrollbar-highlight-color: ThreeDHighlight !important;
   scrollbar-3dlight-color: ThreeDLightShadow !important;
   scrollbar-darkshadow-color: ThreeDDarkShadow !important;
   scrollbar-track-color: Scrollbar !important;
   scrollbar-arrow-color: ButtonText !important;
  }
 3. Въведете пъте до файла в съответната диалогова кутия на браузъра Ви.

Това би трябвало да извърши трика. Възможно е да се налага да затворите и рестартирате браузъра за да постигнете ефект. За да разберете дали работи, вижте този тест, създаден за целта.

CSS Валиден CSS!Валиден HTML 4.0!

Bert Bos
създадено на 12 Oct 2001;
последна промяна $Date: 2008/07/07 15:03:47 $ GMT