Български превод на "SAC: The Simple API for CSS"

Настоящият документ е неофициален превод на статията "SAC: The Simple API for CSS".

Оригиналната версия на документа се намира само на уебсайта на W3C http://www.w3.org/Style/CSS/SAC/.
Това НЕ е официален документ на W3C. Всички авторски права принадлежат на W3C.

Превод: Александър Дичев (към всички преводи).
Преводът е направен на 01.12.2008 и е обновен последно на 13.09.2010.

С подкрепата на Balkans и Lunar calendar.

Cascading Style Sheets
SAC: Простото API за CSS

(Тази страница използва CSS style sheets)

CSS

CSS1

CSS2

CSS Тестови Серии

W3C Основни Стилове

CSS Валидатор

SAC 1.0 е стандартен интерфейс за CSS парсър и е предназначен да работи с CSS1, CSS2, CSS3 (в момента в разработване) и други производни на CSS езици.

Статус

Коментари върху SAC са добре дошли на публичният мейлинг лист www-style@w3.org. Архивът му е достъпен на http://lists.w3.org/Archives/Public/www-style/.

API-то е beta, която може да бъде обновена, заменена с по-нова или да бъде преустановена поддръжката и. Затова не е подходящо да се използва като справочен материал или да се цитира като нещо различно от "в процес на разработване". Това е работа в прогрес и не означава, че е одобрена, или има широката подкрепа на W3C или членовете на Style Activity.

Този API е създаден като част от W3C Style Activity.

Пояснение

SAC 1.3: Java Имплементация

SAC 1.3: C Имплементация

SAC 1.3: Ruby Имплементация

SAC 1.0: Perl Имплементация

CSS Валиден CSS!

Philippe Le Hégaret
Последно обновяване: $Date: 2010/07/16 12:57:46 $ GMT

Copyright © 2000-2008 W3C® (MIT, INRIA, Keio), All Rights Reserved. W3C liability, trademark, document use and software licensing rules apply.