Български превод на "Official W3C CSS Test Suites"

Настоящият документ е неофициален превод на статията "Official W3C CSS Test Suites".

Оригиналната версия на документа се намира само на уебсайта на W3C http://www.w3.org/Style/CSS/Test/.
Това НЕ е официален документ на W3C. Всички авторски права принадлежат на W3C.

Превод: Александър Дичев (към всички преводи).
Преводът е направен на 11.11.2008 и е обновен последно на 13.09.2010.

С подкрепата на Balkans, Лунен календар и Moon calendar.

Официални W3C CSS Тестови Серии

Оперативна съвместимост е способността на две или повече системи или компоненти да обменят информация и да използват обменената информация. IEEE

Оперативната съвместимост е важна за уеб дизайнерите. По-добра оперативна съвместимост между различните CSS имплементации означава, че дизайнерите могат да пишат техния CSS за един браузър и да виждат, че той функционира предвидено добре при другите браузъри. Това означава намаляне на несъвместимостите в начина, по който CSS имплементациите интерпретират самия CSS.

Добрите тестови серии задвижват оперативната съвместимост. Те са ключова част от гаранцията, че уеб стандартите се имплементират правилно и последователно. Повече тестове съдействат за по-добрата оперативна съвместимост. Грешните тестове водят оперативната съвместимост към грешно поведение.

CSS се нуждае от добри тестови серии! W3C стопанисва официалните тестови серии на CSS Спецификациите тук. Повечето от тези тестови серии са все още в процес на изработване: те са непълни и може да съдържат грешки. Вие можете да ни помогнете да въведем оперативната съвместимост на CSS в мрежата чрез докладване на грешки и съдействайки с тестови случай. Изпращайте въпроси, коментари, доклади за грешки и предлагайте тестове на public-css-testsuite mailing list.

Спецификация Последна Тестова Серия Предни Версии
Модули
Media Queries Beta Dated Snapshots
Selectors Release Candidate Dated Snapshots
CSS 2.1 Beta Dated Snapshots
CSS Basic UI Level 3 None None
CSS Color Level 3 Beta Dated Snapshots
CSS Namespaces Level 3 Release Candidate Dated Snapshots
CSS Paged Media Level 3 Pre-Alpha Dated Snapshots
CSS Marquee Level 3 none none
Профили
CSS Mobile Profile 1.0 Alpha? Dated Snapshots
CSS Print Profile 1.0 Pre-Alpha Dated Snapshots
CSS TV Profile 1.0 None None
Други
CSS Level 1 Obsolete Dated Snapshots

За Тестовите Серии

Дефиниции на Пусковите Фази

Final
Тестовата серия е завършена без никакви известни или подозирани бъгове. Най-малко две имплементации са валидни и спецификациите са достигнали до статус на Препоръка.
Release Candidate
Тестовата серия е завършена без никакви известни или подозирани бъгове. Най-малко една имплементация е преминала почти всички тестове.
Beta
Тестовата серия покрива напълно спецификациите. Може да има някои бъгове, но като цяло, се очаква да е надеждна. Най-малко една имплементация е преминала по-голямата част от тестовете.
Alpha
Тестовата серия е покрила спецификациите, дори не напълно, но се очаква да се нуждае от ревизия.
Pre-Alpha
Тестовата серия е непълна и/или е известно, че съдържа бъгове по време на публикуването и.
Obsolete
Тестовата серия е или не е завършена, но вече не се поддържа и е известно, че съдържа бъгове или по друга причина не се препоръчва съответното тестване.

Лицензиране

Ако не е посочено друго, всички тестови серии са лицензирани под W3C Test Suite License и 3-clause BSD License. Вижте юридическото тълкуване на лицензите от W3C.

Приносите към тези тестови серии се управляват от W3C според Policies for Contribution of Testcases to W3C. Автори, които не са членове на CSS Работната Група, трябва да приемат правилата на Grant II.

Формат

CSS работната група създаде през 2001/2002 общ формат за тестовите серии. Той е описан в официалната документация за CSS тестови серии. Ако желаете да съдействате с тестове, ви съветваме да прочетете насоките за авторство. Повече информация за съдействието с тестови серии е достъпна в уикито.

Архиви и Организация

Тестовите серии се обновяват понякога, но по-стари версии остават онлайн. Ако създавате връзка (линк) към тестова серия, можете да изберете дали да посочите към специфична, датирана версия или към динамичната "current" версия.

URL-те на тестовете на CSS3 модулите са във формат:

.../CSS3/МОДУЛ/current
.../CSS3/МОДУЛ/ГГГГММДД

където МОДУЛ е името на модула (с главни букви), напр. "Selectors", а ГГГГММДД е дата, напр. "20011105". Връзката "current" винаги пренасочва към последната по дата тестова серия.

URL-те на тестовете за профили са във формат:

.../ПРОФИЛ/ВЕРСИЯ/current
.../ПРОФИЛ/ВЕРСИЯ/ГГГГММДД

където ПРОФИЛ е името на CSS профила, напр. "Mobile", а ВЕРСИЯ е номер на версия, напр. "1.0".